Er is meer uit te halen

Kent u dat gevoel? Wat onrustig, Er zit iets in de lucht maar het laat zich nog niet zien, het aanbreken van die eerste veelbelovende lentedag. Wat ongedurig ook. U voelt de energie om iets aan te pakken maar weet nog even niet wat. Misschien is het omdat u te lang in een sleur zit, de uitdaging mist, in een keurslijf zit, of dat u uw bestemming nog niet gevonden heeft. Misschien is het gewoon tijd voor iets nieuws en heeft u nog niet de durf gehad stappen te zetten. Misschien moet u gewoon een zetje krijgen. Want wie wil niet trots zijn op wat hij allemaal voor elkaar krijgt? Wie wil niet de erkenning voor al die kwaliteiten die hij in huis heeft? Wilt u het maximale uit leven en werk halen?


Welkom bij Centrum voor Waardering van Capabiliteit


Altijd op weg

Alleen vandaag bestaat en de toekomst komt eraan. Vandaag is de eerste dag van de rest van uw leven. Om daarvan iets moois te maken is een kwestie van willen, kunnen, mogen, durven en doen.

  • Wat wilt u? Wat zijn uw ambities?

  • Wat kunt u? Welke kennis, kunde en vaardigheden heeft u in huis om uw ambities te verwerkelijken?

  • Mag u? Wordt het u gegund om uw ambities te realiseren en mag u het ook van uzelf?

  • Durft u? Kent u uw sterktes en zwaktes en kansen en bedreigingen om uw ambities waar te maken. Heeft u het karakter en de kracht om ermee aan de slag te gaan, wetend dat het allemaal niet vanzelf zal gaan?

  • Doet u het? Want door te doen gaat het gebeuren en worden ambities werkelijkheid. Doen is plannen en uitvoeren van een haalbaar toekomstperspectief.

Centrum voor Waardering van Capabiliteit trekt graag met u op om van deze slaagfactoren uw succes te maken. Wij zijn er om uw meerwaarde voor uzelf en voor uw omgeving te bevorderen, daar het maximale uit te halen. Dat doen we door uw competenties te waarderen en te onderzoeken wat er nog meer in u zit om vervolgens te ondersteunen bij uw verdere ontwikkeling. Wij zijn daarmee meer dan een aanbieder van assessments voor Erkenning van Verworven Competenties (EVC), want dat is slechts een nulmeting. Wij gaan veel verder omdat het met die nulmeting pas begint, daarna de stappen voor uw ontwikkeling gezet gaan worden. Want u bent altijd op weg, een leven lang.
Centrum voor Waardering van Capabiliteit gaat ook verder omdat we begrijpen dat organisaties, leidinggevenden en hr-professionals succesvol willen zijn, om met en voor hun omgeving duurzaam bijdragen te leveren en van betekenis te zijn.

Capabiliteit  wordt door Van Dale gedefinieerd als ‘bekwaamheid (tot iets).' Capabiliteit kent drie cruciale vragen[1]:

  • Wat zit er in de genen en krijgt de persoon van nature aan kwaliteiten mee?

  • Hoe heeft de persoon zich bekwaamd middels scholing/ zelfstudie?

  • Welke ervaring heeft de persoon inmiddels opgedaan?

De combinatie van aanleg, kennis en ervaring maakt in welke mate iemand voldoende capabiliteit voor een te vervullen rol heeft. Daar zit ook een toekomstperspectief in. Alle genen en kwaliteiten hoeven nog niet ontwikkeld te zijn. Wij zullen bij de waardering van capabiliteit vooral dat toekomstperspectief belichten en gaan met u op onderzoek uit naar wat opgedane bekwaamheden betekenen voor uw toekomst en die van uw omgeving.

[1] Bron www.nu.nl /nuzakelijk-overig/2387079/capabiliteit.html