Er is meer uit te halen en een ervaringscertificaat helpt!

klik op het plaatje voor een filmpje over EVC

Direct aan de slag

Kent u dat gevoel? Wat onrustig, Er zit iets in de lucht maar het laat zich nog niet zien, het aanbreken van die eerste veelbelovende lentedag. Wat ongedurig ook. U voelt de energie om iets aan te pakken maar weet nog even niet wat. Misschien is het omdat u te lang in een sleur zit, de uitdaging mist, in een keurslijf zit, of dat u uw bestemming nog niet gevonden heeft. Misschien is het gewoon tijd voor iets nieuws en heeft u nog niet de durf gehad om stappen te zetten. Misschien moet u gewoon een zetje krijgen. Want wie wil niet trots zijn op wat hij allemaal voor elkaar krijgt? Wie wil niet de erkenning voor al die kwaliteiten die hij in huis heeft? Wilt u het maximale uit leven en werk halen? Door hier rechts te klikken gaat u direct aan de slag.


Welkom bij Centrum voor Waardering van Capabiliteit


Waarom kiezen voor CeWaCa?

Perspectief!

Uw toekomst is onze focus. Of het uzelf aangaat of uw bedrijf. Vandaag is daarvan de eerste dag. U wilt uw inzetbaarheid en uw meerwaarde bevorderen, meer inzicht krijgen in uw persoonlijke capaciteit en capabiliteit. Een andere weg inslaan omdat u wilt of moet; weten waar uw grenzen liggen, of een carrière stap voor u een haalbare is. U wilt vooruit!  
Onze meerwaarde voor u? We maken niet alleen een 'foto' van uw huidige competenties maar brengen ook uw potentie en ambitie in beeld.

Minder rompslomp

Bij CeWaCa hoeft u niet dagenlang een portfolio samen te stellen, ellenlange vragenlijsten in te vullen en iedere competentie vooraf op papier te verantwoorden. CeWaCa ontzorgt u, gaat hand in hand met u op zoek naar bewijs van uw competenties.  Ons belangrijkste instrument: persoonlijk contact, een gesprek met u over wat u in huis heeft, wat u kunt, waar u trots op bent en waar u naar toe zou willen. U krijgt efficiënt en effectief zicht op een haalbare toekomst.


Onze klanten

  • Individuen die een vervolgstap willen zetten in hun carrière, willen weten of die binnen hun bereik ligt en, zo ja, hoe daar te komen

  • Mensen die willen weten op welk algemeen inzetbaarheidsniveau zij handelen en willen weten of een hoger niveau voor hen haalbaar is en hoe dat vervolgens te bereiken. Van niveau 1 (Werkt routinematig in een hem/haar vertrouwde en/of vertrouwd te maken context, werkt volledig onder toezicht en handelt daarbij op instructieniveau) tot 7 (Draagt bestuurlijke verantwoordelijkheid in een complexe en ongedefinieerde (internationale) context, werkt vanuit een open doelstelling/taakomschrijving om vorm en inhoud te kunnen geven aan de ontwikkeling van beleidsmatige kaders voor de eigen werkorganisatie, maar ook binnen nieuwe disciplines en domeinen)

  • Mensen die willen weten of zij diplomawaardig zijn voor hun vak, die nu al meer doen dat waarvoor ze zijn opgeleid

  • Bedrijven die hun medewerkers willen opwaarderen en inventariseren wie daarvoor het meest kansrijk zijn

  • Bedrijven die willen weten wat de potentie van hun personeel is

  • Bedrijven die willen groeien in een complexer wordende markt en willen weten wat ze daarvoor moeten doen

  • Bedrijven die begrijpen dat zij de optelsom zijn van de kwaliteiten van hun medewerkers en die optelsom graag willen maken

  • Mensen die een steun in de rug kunnen gebruiken om hun positie op de Nederlandse arbeidsmarkt te verstevigen


© CeWaCa 2021 |  info@cewaca.nl