EVC helpt bij aantonen competenties

Wil je weten hoe EVC in zijn werk gaat? Door een aantal EVC-aanbieders, waaronder CeWaCa, is een animatie ontwikkeld. https://www.youtube.com/watch?v=MtObwxb9RxY. Hierin wordt het principe van EVC uitgelegd voor mensen die over ervaring beschikken en dat inzichtelijk willen maken voor hun verdere loopbaan. Het kan ook helpen bij het verkrijgen van vrijstellingen in het onderwijs als een diploma het doel is.

Read more

Wat is uw algemene inzetbaarheidsniveau?

Werkgevers stellen zich regelmatig de vraag tot op welk niveau ze een medewerker zonder veel risico kunnen inzetten. Het gebeurt maar al te vaak dat een personeelslid jaren geleden is ingestroomd met bijvoorbeeld een mbo 2 diploma op zak, letterlijk door ervaring wijs is geworden en zomaar intern is doorgegroeid naar een functie op niveau 4. Een functie die hij met succes vervult. Misschien ligt er nog meer in het verschiet.

Read more

Samen slim de toekomst in

CeWaCa werkt samen met Kansacademie. Zie de eerdere blog. Met de pay-off 'Samen slim de toekomst in' willen we het succes van de ontwikkeling van mensen uit onze doelgroep maximaliseren. Wil je meer weten? Volg dan de link!

Read more

Algemene voorwaarden vernieuwd

Als gevolg van de invoering van de nieuwe EVC-code 3.0 d.d. 1 januari 2021, zijn onze algemene voorwaarden ten aanzien van geschillen aangepast.

Read more

De invoering van STAP-budget in zicht!

Het STAP-budget waarbij werkenden en niet-werkenden een persoonlijk ontwikkelbudget krijgen van maximaal € 1.000,- per jaar wordt per 1 januari 2022 ingevoerd.

Read more

Kansacademie

Ons bedrijf is partner geworden bij de Kansacademie. We pakken daar een paar zaken op waaronder uiteraard EVC. Met de Kansacademie versterken we de waardeketen voor een leven lang ontwikkelen waarvan EVC zo'n belangrijk deel uitmaakt.

Read more

Geslaagde EVC-pilot voor de gemeente Gouda

Voor de gemeente Gouda is door het Nationaal Kenniscentrum EVC eind 2020 een pilot uitgevoerd om met inzet van de EVC-procedure te zien of het mogelijk is om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt beter te kunnen plaatsen in duurzame arbeidsmarkttrajecten. CeWaCa mocht daarvan de helft van de assessments voor haar rekening nemen.

Read more

Aangepaste Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden van CeWaCa hebben een kleine aanvulling gekregen. Onder Artikel 14 Persoonsgegevens is opgenomen dat portfoliostukken zoals wij die van kandidaten hebben ontvangen, onverkort eigendom blijven van die kandidaat.  

Read more

Corona en wij gaan door!

CeWaCA werkt gewoon door! Uiteraard binnen de regels die door de regering worden aangedragen want we denken aan uw en onze gezondheid.

Read more

Met LLO-Rotonde een Leven Lang Ontwikkelen

Met de oprichting van LLO-Rotonde in oktober 2020 is een belangrijk initiatief genomen om iedere Nederlander maximaal te ondersteunen in zijn persoonlijke en professiopenele ontwikkeling. LLO staat voor een Leven Lang Ontwikkelen. De LLO-Rotonde biedt mogelijkheden voor Reflectie, Opleiding, Ervaring en Samenwerking. CeWaCa is blij mede aan de basis hiervan te mogen staan. Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.

Read more

Financiële mogelijkheden om een leven lang ontwikkelen te stimuleren

Voor het volgen van scholing, of andere vormen van leren bestaan verschillende financieringsregelingen, denk bijvoorbeeld aan tegemoetkomingen in de kosten, subsidies en opleidingsfondsen. In het kader van ruimte in de regels heeft de SER recentelijk een overzicht gepubliceerd met nuttige regelingen en subsidies. EVC komt ook in dat rijtje voor.

Read more

Did You Know (Shift happens) 2018

We vertellen niets nieuws. Verandering de enige constante factor in het leven. Vanaf 2008 wordt jaarlijks op YouTube een update gegeven van Did You Know (Shift happens). Volg de link voor de meest recente versie: Did You Know (Shift Happens) - 2018 Remix. Met toenemende halfwaardetijd van kennis (de actualiteit van kennis wordt steeds korter) worden beroepsoverstijgende competenties steeds belangrijker.

Read more

Erkenning als EVC-aanbieder

Op 19 juli 2019 is de kogel door de kerk. Centrum voor Waardering van Capabiliteit is door Nationaal Kenniscentrum EVC erkend als EVC-aanbieder. De beoordelende organisatie was Testudo.

Read more

Leerrechten voor elke burger

Ria van ’t Klooster (Op de foto tweede van rechts, directeur NRTO): “Door leerrechten krijgen mensen zelf de mogelijkheid om de regie te nemen over hun loopbaan. De huidige tijd vraagt hierom. De NRTO is een groot voorstander van leerrechten waarbij mensen zelf kunnen bepalen waar ze die aan besteden. Want daardoor kunnen alle werkenden en werkzoekenden die opleiding kiezen die bij hen past en waar de arbeidsmarkt om vraagt.”

Foto: Jeroen Poortvliet

Read more

Werkgevers vergeten competenties. Wij niet!

In de Telegraaf van 17 april 2019 wordt geschetst dat werkgevers hun personeelstekort kunnen oplossen door veel beter te kijken naar de competenties van (potentiele) medewerkers. Centrum voor Waardering van Capabiliteit heeft juist daarvoor alle middelen in huis.

Read more

Website is live

Na maanden van bedenken, schrijven, weghakken, bijschaven, schuren en polijsten is de website van Centrum voor Waardering van Capabiliteit in de lucht.

Read more