Website is live

Na maanden van bedenken, schrijven, weghakken, bijschaven, schuren en polijsten is de website van Centrum voor Waardering van Capabiliteit in de lucht. Hij was al eerder zichtbaar maar daar wordt pas eerst vandaag ruchtbaarheid aan gegeven. Voor het tot stand brengen ervan zijn wij veel dank verschuldigd aan (in alfabetische volgorde):

Anneke Kuijf voor haar nimmer aflatende geduld, luisterend oor en taligheid

Ariën Kingma en Mieke Boogert voor hun marketing inzichten en design adviezen

Erik Kaemingk voor zijn inspiratie en wijze raad

Jilt Sietsma voor zijn ideeën

Leo Monhemius voor zijn trouw en kritisch oor

Maurits Broekema voor zijn meedenken over missie, visie en strategie

Peter van Hooijdonk voor zijn commercieel en strategisch inzicht

Peter van Zon voor zijn steun, warme hart en financieel inzicht

Remco Cornielje van Blik op Talent voor zijn netwerk en enthousiasme

Sjoerd Keijzer voor zijn netwerk en vertrouwen


En verder iedereen die ons in het voorbijgaan steeds die kleine zetjes heeft gegeven.