Did You Know (Shift happens) 2018

We vertellen niets nieuws. Verandering is de enige constante factor in het leven. Vanaf 2008 wordt jaarlijks op YouTube een update gegeven van Did You Know (Shift happens). Volg de link voor de meest recente versie: Did You Know (Shift Happens) - 2018 Remix. Met toenemende halfwaardetijd van kennis (de actualiteit van kennis wordt steeds korter) worden beroepsoverstijgende competenties steeds belangrijker.

Op de toekomst gerichte professionals blinken uit door analytisch en kritisch denken, creativiteit, zelfregulerend leren, initierend vermogen, samenwerkingsvaardigheden, overtuigingskracht, emotionele intelligentie en het vermogen om anderen te leren.


Docenten en leraren in de klassieke zin zijn passé. Facilitators en coaches van leerprocessen - mensen die begrijpen hoe contexten zich ontwikkelen en weten van buiten naar binnen te denken - hebben de toekomst.

Voor meer informatie verwijzen we graag naar een artikel van Kariene Woudt-Mittendorff en Irene Visscher-Voerman van Saxion: 'Docent als coach van het leerproces' . Het artikele is gepubliceerd in Onderwijsiinnivatie, juni 2019. De aanpak van het leren laat zich goed vertalen naar hoe leidinggevenden in lerende organisaties hun medewerkers kunnen verleiden om zich in de snelheid van verandering mee te ontwikkelen.