Financiële mogelijkheden om een leven lang ontwikkelen te stimuleren

Voor het volgen van scholing, of andere vormen van leren bestaan verschillende financieringsregelingen, denk bijvoorbeeld aan tegemoetkomingen in de kosten, subsidies en opleidingsfondsen. In het kader van ruimte in de regels heeft de Sociaal Economische Raad (SER) recentelijk een overzicht gepubliceerd met nuttige regelingen en subsidies. EVC komt ook in dat rijtje voor.
Dit overzicht is zowel interessant voor de volgende doelgroepen:

  • Ondernemers/werkgevers (of een samenwerkingsverband van werkgevers)
  • Individuen die zich willen ontwikkelen
  • Onderwijsinstellingen of een (regionaal) publiek-privaat samenwerkingsverbanden met een onderwijsinstelling
  • Werknemers bij gemeenten en provincies


Volg deze link naar de website van de SER voor meer informatie: https://www.ser.nl/nl/thema/scholing-ontwikkeling/regels