Leven Lang Ontwikkelen

Met de oprichting van R.O.O.S. LLO in oktober 2020 is een belangrijk initiatief genomen om iedere Nederlander maximaal te ondersteunen in zijn persoonlijke en professiopenele ontwikkeling. R.O.O.S. LLO staat voor Reflectie, Opleiding, Ondervinding en Samenwerking voor een Leven Lang Ontwikkelen.Mede gesteund door het Nationaal Kenniscentrum EVCen NRTOis R.O.O.S.-LLO tot stand gekomen. Ze faciliteert de LLO-Rotonde waar iedere Nederlander zijn leren en ontwikkeling vorm en inhoud kan geven. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat iedereen zijn ontwikkelde competenties via de LLO-Rotonde kan laten valideren en omzetten naar een certificaat of diploma. Daarvoor zijn meerdere wegen mogelijk waaronder EVC.
Het is voor CeWaCa een eer om als preferred supplier op de rotondeeen een plaats te hebben.