Aangepaste Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden van CeWaCa hebben een kleine aanvulling gekregen. Onder Artikel 14 Persoonsgegevens is opgenomen dat portfoliostukken zoals wij die van kandidaten hebben ontvangen, onverkort eigendom blijven van die kandidaat.  

Het volledige artikel:

ARTIKEL 14 - Persoonsgegevens
1. CeWaCa maakt de Opdrachtgever en de Kandidaten die een EVC-procedure zullen volgen er in het kader van de toepasselijke wettelijke privacywetgeving op attent dat de door hen verstrekte gegevens worden opgenomen en verwerkt in de administratie van CeWaCa. CeWaCa zorgt voor adequate beveiliging van deze gegevens en ziet erop toe dat deze gegevens niet voor een ander doel worden gebruikt dan voor de dienst en niet langer worden bewaard dan voor deze dienst noodzakelijk is. Indien een persoon bezwaar heeft tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens, dan kan dat schriftelijk aan CeWaCa kenbaar worden gemaakt. CeWaCa houdt zich gebonden aan de EVC-code van het Nationaal Kenniscentrum EVC en verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden.
2. De door CeWaCa in haar systemen opgeslagen portfoliostukken zoals die door de Kandidaat aan haar ter beschikking zijn gesteld, blijven onvervreemdbaar eigendom van die kandidaat.