Corona en wij gaan door!

CeWaCA werkt gewoon door! Uiteraard binnen de regels die door de regering worden aangedragen want we denken aan uw en onze gezondheid.

Dus zoals altijd assessments op locatie, intakes op uw werkplek. Daar willen we geen druppel water bij de wijn doen. We willen u echt leren kennen en dat werkt alleen bij persoonlijk contact, maar dan wel op een gezonde afstand. We vragen van u dat uw locatie voor de intake of het assessment groot genoeg is om ruim afstand te houden en dat deze zeer goed is geventileerd. Wij houden uiteraard minimaal anderhalve meter aan! Alleen als we zitten, mogen de mondmaskers af. Gesprekken met leidinggevenden willen we wel met video-conferencing zoals ZOOM doen. Maar dat moet natuurlijk niet.

Bij het geringste vermoeden dat u of een van onze medewerkers Covid-19 zou kunnen hebben, kan de gemaakte afspraak voor intake of assessment last minute geannuleerd worden. Dan brengen wij, in tegenstelling tot wat nu in de algemene voorwaarden staat, geen anuleringskosten in rekening. Deze regeling geldt zolang als de regering zijn anderhalve meter-eis in stand houdt. Is alles weer als voor maart 2020, dan gaan wij ook over tot de orde van de dag.

Blijf gezond!