Diensten


Leert u een leven lang, als individu en/of organisatie? Bent u bekend met wat u allemaal in huis heeft en wat u nog meer zou kunnen betekenen voor uw omgeving. Bent u kortom bezig met u verder te ontwikkelen?


Waarde toevoegen aan belanghebbenden


Succesvolle mensen en organisaties zijn zij die volledig aan de verwachtingen voldoen of - beter nog - die overstijgen, die anderen - hun belanghebbenden - ten aanzien van hen hebben zonder zichzelf daarbij tekort te doen. Dat is de kern van dienstverlening. Kent u uw belanghebbenden? Weet u wat hun verwachtingen ten aanzien van u zijn? Voldoet u aan de expliciete of impliciete eisen die zij aan u stellen? Denk aan diploma's en certificaten maar ook aan cultuur, leiderschap, ondernemerschap, transparantie, kwetsbaarheid, et cetera?

Centrum voor Waardering van Capabiliteit biedt een breed scala aan diensten die gerelateerd zijn aan het tot ontwikkeling brengen van mensen en organisaties zodat beiden maximaal op elkaar aansluiten en zich wederzijds versterken. Dat begint met competentiewaarderingen zoals EVC-assessments en eindigt bij volledige loopbaanondersteuning. Daaronder liggen organisatieadvies en opleidingen.


Voor organisaties

Bent u op zoek naar de diamanten in uw organisatie, de mensen die vaak in stilte, weinig zichtbaar, kwaliteit leveren? Wilt u weten of een medewerker de potentie heeft om een vervolgstap te maken en dat die wetenschap uw en zijn investering de moeite waard maakt?


Gooit u goud weg?

Bij reorganisaties gebeurt het vaak dat er gesaneerd wordt, dat mensen moeten vertrekken. Weet u zeker dat u de goede mensen voor uw organisatie behoudt?


Wilt u in uw organisatie mensen toetsen aan uw unieke functieprofielen of landelijke kwalificatiedossiers zodat u kunt verantwoorden dat u competente medewerkers aan boord heeft?


Wilt u weten hoe u met uw medewerkers uw organisatie een groeispurt kunt geven? Want de kwaliteit van uw organisatie is toch de optelsom van al wat haar medewerkers inbrengen?


Wilt u weten tot en met welk inzetbaarheidsniveau uw mensen zich kunnen ontwikkelen en manifesteren?

Ga naar ASSESSMENTS voor het antwoord op al deze vragen

Voor individuen

Wilt u een vervolgstap in uw carrière maken en uw slagingskans daarvoor vergroten?

Wilt u een volledige carrièreswitch omdat uw huidige vak niet meer door u uitgeoefend kan worden?
Vraagt u zich af of en hoe u nog meer voor uw omgeving kunt betekenen?
Wilt u uw eigen toekomst in de hand hebben, daar de regisseur van zijn?

Onze eerste taak is het Waarderen van uw Capabiliteit. Dat zit ook in onze naam besloten. De belangrijkste uitkomst van een waarderingstraject is een zogenaamd Ervaringscertificaat. Daarin is beschreven welke competenties u allemaal in huis heeft en welke binnen uw potentie en ambitie nog ontwikkeling behoeven om uw meerwaarde voor uw omgeving te versterken.


Ga naar ASSESSMENTS   voor het aanbod van waarderingstrajecten.


Heeft u al een ervaringscertificaat en wilt u weten hoe u de daarin opgenomen ontwikkelingsadviezen vorm kunt geven?
Voor de ontwikkeling van zogenaamde vaktechnische competenties kunt u veelal terecht op uw leer/werkplek en/of een opleidingsinstituut. Waar het gaat om competenties in het beroepsoverstijgende domein, de competenties die u ook buiten uw vakgebied inzet, bieden wij opleidingen en coaching aan die nauw aansluiten bij het instrumentarium dat wij inzetten bij assessments. Daarover vindt u meer informatie bij de opleiding ‘Leiderschap voor iedereen’ en ‘Individuele Coaching’.


Voor HR-professionals

Bent u al werkzaam in het EVC-domein of zou u zich in daarop willen oriënteren?


Zou u willen weten wat de volle breedte van waardering van capabiliteit inhoudt?
Zou u bij ons in de keuken willen kijken? Misschien wilt u zich bij ons aansluiten? Centrum voor Waardering van Capabiliteit is altijd op zoek naar diamanten die met ons kunnen schitteren.
Of wilt u een eigen assessment centrum beginnen om een nog beter beeld te ontwikkelen van de aan u toevertrouwde medewerkers?

Uiteraard kunt u bij ons terecht voor advies over deze vragen.