Assessments


Assessments met Waardering van Capabiliteit als vlaggenschip zijn de corebusiness van Centrum voor Waardering van Capabiliteit. Wij hechten aan zeer hoge kwaliteit en hanteren daarbij de EVC-Code 2.0 van het Nationaal Kenniscentrum EVC als norm en ondergrens. Wij voegen daar onze eigen eisen aan toe om u daarmee zo goed mogelijk te kunnen bedienen. Onze ervaringscertificaten voldoen uiteraard ook aan de door het kenniscentrum gestelde eisen en stijgen daar bovenuit door veel aandacht te geven aan ontwikkelingsperspectieven van kandidaten en hun betekenis voor hun omgeving.
Het behoeft geen betoog dat wij ons voegen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het gaat per slot van rekening om uw zeer vertrouwelijke informatie die bij ons in goede handen moet zijn en is. Klik hier voor de contactgegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.


Wij bieden de volgende assessmentdiensten aan. Voor details klikt u op een van onderstaande.