Opleiding tot portfoliobegeleider


Wilt u zich de kennis en het inzicht eigen maken over de manier waarop Centrum voor Waardering van Capabiliteit de rol van portfoliobegeleider invult? U leert tijdens deze opleiding hoe een kandidaat te begeleiden bij het invullen van STARRT-formulieren en het opbouwen van zijn portfolio aan de hand van een kwalificatie. Een belangrijk onderdeel van de opleiding is dat u een kandidaat weet te motiverentot het leveren van maximale kwaliteit van zijn portfolio en STARRT-formulieren. De ervaring leert dat kandidaten met een kwalitatief hoogwaardig portfolio meer kans hebben op erkenning van hun competenties om de eenvoudige reden dat ze er beter over nadenken en tot genuanceerdere zelfreflecties komen.
Aan het einde van de opleiding beschikt u over de kennis en inzichten om met succes de vaardigheden rond portfoliobegeleiding eigen te maken.

Voor wie? (aanstaande) EVC-aanbieders, Iedereen die zich het vak van portfoliobegeleider eigen wil maken, leraren en docenten (leerlingen en studenten ondersteunen bij het opbouwen van hun portfolio), hr-professionals en leidinggevenden (om een portfoliosysteem voor hun werknemers te implementeren in hun organisatie)
Duur van de opleiding: drie dagdelen
Aantal deelnemers: 3-7
Prijs per deelnemer: € 740,00 excl. 21% BTW

Als u tot doel heeft om bij ons portfoliobegeleider te worden, gaat een (gratis) intakegesprek van ongeveer een uur aan de opleiding vooraf.
Aan het einde van dat gesprek krijgt u direct te horen of wij u als portfoliobegeleider zouden willen inzetten onder voorbehoud dat u de opleiding met succes afrondt. Bij inzet als portfoliobegeleider krijgt u de opleidingskosten, gespreid over vijf begeleidingstrajecten van ons terug.