Onderscheiden in transitie

Alles beweegt!  Stilstand is al lang geen optie meer, verandering de enige zekerheid. Wendbaarheid om mee te volgen en vormgeving om mee te leiden gaan hand in hand. Centrum voor Waardering van Capabiliteit ondersteunt mensen in de individuele koersbepaling voor de best passende transitie. Het gaat om hun toekomst. Wij ondersteunen organisaties in hun koersbepaling naar samenwerkingsrelaties waar alleen maar winnaars zijn.

Missie

Mensen hebben het recht op het vinden en ontwikkelen van hun persoonlijke en omgevingsomstandigheden om volledig tot groei en bloei te komen en daarmee bij te dragen aan hun welzijn, hun zelfverwerkelijking en aan de samenleving in een dynamische wereld. Organisaties zijn daarbij het medium.

Visie

In een samenleving die steeds sneller verandert en waar de sociale en culturele dynamiek voortdurend complexer wordt, is onderscheidend zijn van doorslaggevend belang, voor organisaties, maar zeker ook voor individuen. Het aantonen van meerwaarde en betekenisgeving door jezelf of door derden is het instrument voor persoonlijk welzijn, in de beroepscontext en daarbuiten. Genoten opleidingen zijn ten opzichte van ervaring in de meeste gevallen 'slechts' een startmoment en veelal geplaatst in een 'bevroren' context, het curriculum. Op de per definitie dynamische werkplek (organisaties verliezen hun bestaansrecht als ze stilstaan) is continu leren van levensbelang. Daarom is het voor het bestaansrecht van het individu en daarmee de organisatie cruciaal om naast genoten opleidingen te kijken naar de dagelijkse inzet en mogelijkheden die mensen hebben, waar ze aantoonbaar ervaring en kennis in opgedaan hebben en op kunnen gaan doen, waar ze weten te excelleren en vooral waar potentiele groei mogelijk is. Waar veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen is wendbaarheid nog steeds de slaagfactor. Die aanpasbaarheid is zichtbaar in beroepsoverstijgende ‘transferrable’ competenties. Vooral deze competenties in kunnen zetten in een steeds minder voorspelbare toekomst is de sleutel tot succes.

Netwerk van assessoren

Centrum voor Waardering van Capabiliteit (CeWaCa) is een levendig netwerk van mensen met zeer uiteenlopende expertises die aantonen wat ‘kandidaten’ willen, kunnen, mogen, durven en doen. Deze assessoren zijn experts in hun beroepskolom en brengen opgedane kennis en kunde van kandidaten in kaart en maken met hen de vertaalslag naar hun toekomst in een door hen gewenste omgeving. Het met elkaar verbinden van competenties aan ambitie, potentie en talent in een door de kandidaat gewenste gedefinieerde of nog ongedefinieerde context.Methode

CeWaCa is een EVC-aanbieder die zich houdt aan de EVC-code van het Nationaal Kenniscentrum EVC. Maar wij zetten verworven competenties altijd in een toekomstperspectief omdat die competenties alleen daar betekenis krijgen. Het 'nu' is al voorbij als we het uitspreken. In 'Waardering van Capabiliteit' zit het toekomstperspectief besloten.

Erkenning

Afhankelijk van de doelstelling van de kandidaat is erkenning altijd de uitkomst. Die erkenning wordt naar keuze in uiteenlopende documenten zichtbaar gemaakt waaronder een Ervaringscertificaat,

Faciliteren van leren

CeWaCa faciliteert het leren van mensen en organisaties. Dat doet zij door het uitvoeren van waarderingstrajecten zoals EVC, het geven van loopbaan- en opleidingsadvies, opleidingsbegeleiding, individuele coaching en het verzorgen van opleidingen.
Want leven is leren, het een kan niet zonder het ander.© CeWaCa 2021 |  info@cewaca.nl