Nationaal Kenniscentrum EVC


Om maatschappelijk van betekenis te kunnen zijn, is het belangrijk dat afnemers van diensten kunnen vertrouwen op hun leveranciers. In EVC-land is het niet anders. De Stichting van de Arbeidheeft per 1 januari 2016 de Stichting Examenkamer als verantwoordelijke uitvoeringsorganisatie aangewezen om de kwaliteit in de arbeidsmarktroute te bevorderen en te ondersteunen. Dit houdt in dat de Stichting Examenkamer toeziet op de toepassing van de EVC Kwaliteitscode, de erkenning van beoordelende organisaties, de erkenning van EVC-aanbieders en de erkenning van branchestandaarden. Ten behoeve van de uitvoering heeft de Stichting Examenkamer het Nationaal Kenniscentrum EVC, expertisecentrum voor de arbeidsmarkt ingericht.

Centrum voor Waardering van Capabiliteit heeft kwaliteit zeer hoog in het vaandel staan en sluit daarom graag aan bij de kwaliteitscode 2.0 van het Nationaal Kenniscentrum. EVC.