Vaktechnisch EVC-Assessment volgens de STARRT-methode en CGI


Dit assessment is geschikt voor u als u uw competenties wil vaststellen ten opzicht van een duidelijk afgebakende vaktechnische beroepsstandaard. Dat kan een mbo-kwalificatie, een hbo-eindterm, een branchestandaard of een beroepsstandaard zijn. U wilt daarvoor weten waar u staat. Bovendien heeft u ruimschoots de tijd om aan de hand van de STARRT methode uw competenties in kaart te brengen en uw portfolio op te bouwen. Dat doet u door per aan te tonen onderdeel de Situatie waar dat speelde te beschrijven, welke Taakstelling u ten aanzien van dit onderdeel had, welke Activiteit(en) u uitvoerde met welke Resuta(a)t(en). Bovendien geeft u per onderdeel een Reflectie van wat u over dit onderdeel heeft geleerd en u beschrijft de Transfer over hoe u in een andere situatie dit onderdeel zou toepassen.
U gaat bij de voorbereiding voor het assessment vooral zelf aan het werk. U wordt daarbij ondersteund door een portfoliobegeleider. Nadat uw portfolio gereed is, wordt dit beoordeeld door een assessor die een brede en diepgaande kennis heeft over de standaard waarover uw assessment gaat. Hij zal u tijdens een CriteriumGericht Interview (CGI) vragen stellen over onderdelen waarvoor hij meer behoefte heeft aan uw onderbouwing.


Doorlooptijd indicatie: 4 maanden
Prijs vanaf € 1.055,00excl. 21% BTW