Waardering van capabiliteit


Dit assessment is voor u geschikt als u over minder tijd beschikt en inzicht wilt krijgen in wat uw huidige toegevoegde waarde en betekenis is voor uw omgeving en wat die in de toekomst zou kunnen zijn.
U wordt gedurende het hele traject begeleid en ontzorgd. Uw begeleider stelt met u uw portfolio samen en voert een intakegesprek. Ook zal hij bij de definitieve oplevering van uw ervaringscertificaat daarop een toelichting geven en uw vragen beantwoorden. De intake leidt tot een intake en ervaringsrapport dat samen met uw portfolio de basis vormt voor uw waarderingsgesprek. Bij een waardering van capabiliteit heeft u meerdere opties die nog tijdens het waarderingsgesprek bijgesteld kunnen worden. Zo kiest u bij de intake voor een beroepsstandaard die u als beoordelingskader wilt gebruiken. Ook kunt u ervoor kiezen om uw beroepsoverstijgende competenties volledig in beeld te laten brengen. Bij een waardering van capabiliteit geven wij u altijd inzicht in uw huidige en potentiele inzetbaarheidsniveau. Er is alleen een aanmerkelijk verschil in diepgang en bij meer diepgang krijgt u een uitgebreidere set handvatten om uw ontwikkeling naar een hoger inzetbaarheidsniveau mogelijk te maken.
Het waarderingsgesprek voert u met twee assessoren waarvan er een inhoudelijk zeer deskundig is in uw vakgebied en de ander zich richt op uw beroepsoverstijgende competenties. Dit gesprek duurt ten minste tweeënhalf uur. Uw assessoren voeren daaraan voorafgaande een kort gesprek met uw direct leidinggevende. Die vertelt over wat hij u allemaal durft toe te vertrouwen en welke betekenis u voor hem en zijn organisatie heeft. Alles wat hij vertelt is voor de assessoren pas waarheid als zij dat ook bij u hebben waargenomen. Onze assessoren bouwen op hun eigen waarneming en het gesprek met uw leidinggevende is voor hen slechts richtinggevend.

Doorlooptijd indicatie: 8 weken
Prijs: vanaf € 1.835,00 excl. 21% BTW